Dokuz bakanlıkta görevden alma ve atamalar
Dokuz bakanlıkla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre 11 ilde milli eğitim müdürü değişti.
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alınırken, 12 müfettiş atandı.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine başkontrolörlüklerine, Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır, Hazine kontrolörlüğüneyse Fatih Yetişen getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı başmüfettişliklerine 36 başmüfettiş, vergi müfettişliğine dokuz müfettiş atandı.
 
 
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’ne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne Hakkı Karabölük, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne Oğuzhan Şatıroğlu, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Süleyman Alıcı, ticaret müfettişliğine üç müfettiş getirildi.
 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya ile Dördüncü Bölge Müdürü Yusuf Taşkan görevden alındı. Tersaneler ve Kıyı Yapıları genel müdür yardımcılığına Burak Okçu, denizcilik genel müdür yardımcılığına Zafer Aslan, X. bölge müdürlüğüne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray (İstanbul) bölge müdürlüğüne Gökhan Taş atandı. Başmüfettişliklerineyse dokuz başmüfettiş atandı.
 
Diğer değişiklikler
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı milli teknoloji genel müdür yardımcılığına İrfan Keskin getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı başmüfettişliklerine yedi başmüfettiş atanırken, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Mehmet Aydın getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı başmüfettişliklerine 12 başmüfettiş atandı.
Nükleer Düzenleme Kurulu ikinci başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan getirilirken, üyeliğine de Memduh Fatih Çınar atandı.
Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Şırnak gençlik ve spor il müdürlüğüne Abdullah Ayar getirildi.

Diğer Yazılarımız